Neurochirurgický příspěvek k léčbě spastické horní končetiny – první zkušenosti

s krční selektivní dorzální rizotomií (SDR-C(T)) u 21 dětí

se spastickou formou dětské mozkové obrny (DMO)

Živný, B., Severa, S.

(Praha, Nové Město na Moravě)

 

Úvod:

Od 3.7.2003 jsme provedli 126 selektivních dorzálních rizotomií (SDR) u 114 dětí ve věku 1,5 až 19 roků se spastickou nebo smíšenou formou DMO. Zpočátku jsme prováděli jen SDR v (Th-)LS úrovni (SDR-(T)LS) s vynikajícími výsledky; prioritní SDR v C(-Th) úrovni (SDR-C(T)) jsme provedli 23.9.2004.

 

Metoda:

S odstupem 6-12 měsíců od operace jsme zhodnotili výsledky prvních 21 SDR v krční úrovni (SDR-C(T)) indikovaných na základě předoperačního kineziologického a speciálního reflexního vyšetření technikou RMTM. Operovány byly děti od 3 do 15 let, u 4 nemocných byla operace provedena jen jednostranně, u ostatních oboustranně, u 12 nemocných byla provedena SDR v obou úrovních (SDR-(T)LS a SDR-C(T)).

 

Výsledky:

Po SDR-C(T) nebyly žádné pooperační komplikace, u všech dětí bylo patrné funkční zlepšení: Nejčastěji pozorovanými efekty bylo zmírnění spasticity, rigidity a kontraktur dramatické na horních a částečné na dolních končetinách, dramatické zlepšení hrubé a jen částečné zlepšení jemné motoriky horních končetin (ruky), zmírnění generalizovaných dystonických atak, snížení spasticity v orofaciální oblasti, zmírnění hypersalivace a zlepšení komunikačních a kognitivních dovedností.

 

Závěry:

SDR-C(T) je bezpečný a velmi účinný operační postup významně rozšiřující terapeutické možnosti léčby nemocných se spastickou hemi-, tri- nebo tetraparézou v širokém spektru tíže postižení. Optimálními kandidáty SDR-C(T) jsou děti se spastickou hemiparézou. U nemocných se spastickou tri- nebo tetraparézou může být velmi účinná kombinace SDR-C(T) a SDR-(T)LS jejichž účinek je více než jen aditivní. SDR-C(T) lze s výhodou využít k uvolnění spasticity, rigidity a kontraktur před rekonstrukčními operacemi horních končetin.

 

V Praze dne 30.10.2005

 

Kontakt:

MUDr. Boris Živný

NeuroCentrum Praha

Stamicova 21, 162 00 Praha 6

info@neurocentrum.cz

http://neurocentrum.cz