False Proprioceptive Information Diagnostics and Therapy (FPID/T)
(diagnostika a terapie falešnou proprioceptivní informací)

Živný, B.

(Praha - JeSENICE - VRCHLABÍ)

 

Prezentujeme novou originální diagnostickou a/nebo terapeutickou metodu užívající fokusovanou a strukturovanou arteficiální proprioceptivní stimulaci aplikovanou na periferii těla jakožto falešnou proprioceptivní informaci, která vyvolává elementární a následnou globální centrální odpověď motorického systému, k analýze a/nebo léčbě neurogenní posturální nebo pohybové patologie u dětí a dospělých. Tato metoda je založena na arteficiální proprioceptivní informaci imitující kontrakci vybrané svalové skupiny bez jakékoliv skutečné odpovídající kontrakce cílových svalů a bez jakékoliv distrakce jiných svalů (zejména antagonistů) k vyvolání předpověditelné posturální a/nebo motorické akce centrálního nervového systému (CNS). Hlavní mechanismus účinku FPID/T je nebržděná reciproční inhibice antagonistů. Periferní odraz této akce CNS může být použit k analýze a/nebo korekci patologické postury a atitudy. Metoda FPID/T může být aplikována nezávisle na jakékoliv pacientově spolupráci a může být využita k tuningu motorického systému a/nebo aktivnímu trimmingu postury pacientů bez ohledu na jejich věk, mentální a/nebo celkový stav. Jedním ze silných mechanismů účinku FPIT je anti-neglect efekt na paretické svalové skupiny. Praktická aplikace FPID/T je jednoduchá a každé sezení zabere jen několik málo minut. FPID je též vhodná pro plánování cíle při neurochirurgické léčbě spasticity. FPIT se provádí prostým stlačením nebo jinou fokusovanou stimulací senzorických bodů svalů a může být aplikována pečovatelem po krátkém zácviku.

 

V Praze dne 17.7.2007

 

Kontakt:

MUDr. Boris Živný

NeuroCentrum Group / NeuroCentrum Praha - Jesenice - Vrchlabí

Stamicova 21, 162 00 Praha 6

info@neurocentrum.cz

http://neurocentrum.cz