>> home >> zdravotní péče >> DMO klinika

 

DMO klinika NeuroCentra

mezioborové pracoviště NeuroCentrum Clinic specializované na diagnostiku a komplexní léčbu dětské mozkové obrny (DMO) a jiných vývojových poruch 

DMO klinika disponuje týmem specialistů z oborů neurologie, neurochirurgie, ortopedie, fyzioterapie, klinické logopedie a klinické psychologie, kteří na půdě NeuroCentrum Clinic spolupracují na diagnostice a léčbě nemocných dětí a dospívajících (a dospělých) s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a jinými vývojovými poruchami nervového sytému a pohybového aparátu. Na činnosti DMO kliniky se podílejí ambulantní i lůžková pracoviště NeuroCentrum Clinic v Praze, Jesenici, Nymburku a Vrchlabí. DMO kliniku vede prim. MUDr. Boris Živný. DMO klinika přijímá klienty k jednorázovým konzultacím i do komplexní dlouhodobé péče. Objednání klientů zajišťuje recepce NeuroCentrum Clinic Praha telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo emailem na adrese recepce@neurocentrum.cz.

 

péče o nemocné s DMOinformace o DMOpomůcky pro nemocné s DMOzajímavé odkazy na stánky o DMO International Cerebral Palsy Clinic