>> home >> aktuality

 

Aktuality / News

15.2.2010

Od začátku roku 2010 postupně doplňujeme anglickou verzi internetových stránek holdingu NeuroCentrum Group. Anglické texty jsou po snazší orientaci zahraničních návštěvníků serveru http://neurocentrum.cz označeny ikonkou .

 

22.9.2008

Ode dneška měníme strukturu, design a částečně i obsah internetové prezentace holdingu NeuroCentrum Group.

  

11.2.2008

Na stránkách sekce hipoterapie jsou vypsány termíny hiporehabilitačních pobytových kurzů pro sezónu 2008.

 

3.1.2008

Neurologický tým NeuroCentra posílil pan MUDr. Jan Farda, který do budoucna bude též naším odborným zástupcem pro obor fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace.

 

1.11.2007

Na stránce věnované hipoterapii je nový článek od Mgr. Šárky Smíškové Výběr koně pro hipoterapii.

 

7.10.2007

Do informační sekce "DMO info" byly přidány odkazy na abstrakta a poster našich odborných sdělení prezentovaných v průběhu září 2007 na fyzioterapeutickém sjezdu v Brně (Smíšková, Š., Kopecká, T.: Fyzioterapie (FT) u Dětské Mozkové Obrny (DMO). III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, 7.-8.9.2007, Brno a Kopecká, T., Smíšková, Š.: Hipoterapie (HT) u Dětské Mozkové Obrny (DMO). III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, 7.-8.9.2007, Brno).

  

24.9.2007

Byla otevřena informační sekce "FPID/T info", ve které budeme ve 3 jazykových verzích postupně uveřejňovat informace o naší originální reflexní diagnostické (FPID) a léčebné (FPIT) metodě (původně označované jako RMTM).

 

23.9.2007

Do informační sekce "DMO info" byly přidány odkazy na abstrakta a poster našich odborných sdělení prezentovaných v průběhu září 2007 na fyzioterapeutickém sjezdu v Brně (Živný, B.: Selektivní Dorzální Rizotomie (SDR) v léčbě Dětské Mozkové obrny (DMO) - SDR v krční úrovni (SDR-C). III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, 7.-8.9.2007, Brno a Živný, B.: False Proprioceptive Information Diagnostics and Therapy (FPID/T) (diagnostika a terapie falešnou proprioceptivní informací). III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, 7.-8.9.2007, Brno) a na světovém sjezdu rekonstrukční neurochirurgie a neurorehabilitace v Taipei na Taiwanu (Živný, B.: False Proprioceptive Information Diagnostics and Therapy (FPID/T). 2nd Congress of International Society of Reconstructive Neurosurgery and 5th Scientific Meeting of the WFNS Neurorehabilitation Committee, 13.-16.9.2007, Taipei, Taiwan).

 

14.7.2007

Do informační sekce "DMO info" byl přidán odkaz na abstrakt našeho odborného sdělení Živný, B., Severa, S.: Cervical Selective Dorsal Rhizotomy in the Treatment of Cerebral Palsy. II. All-Russian Conference on Pediatric Neurosurgery, 27.-29.6.1997, Ekaterinburg, Russia.

 

17.3.2007

V sobotu 17.3.2007 padla meta 25.000 návštěvníků serveru http://neurocentrum.cz.

 

9.11.2006

Byla otevřena stránka PORADNA pro vadné postavení nohou a dolních končetin a vady chůze dětí a dospívajících a na ní první článek věnovaný vtáčení špiček nohou (tzv. intoeing).

 

6.10.2006

V pátek 26.4.2006 přivítal server http://neurocentrum.cz dvacetidvoutisícího návštěvníka.

 

1.9.2006

1.9.2006 byla oficiálně zahájena činnost NeuroCentrum Jesenice, specializované ambulance systému NeuroCentrum Group v Jesenici u Prahy. Více informací získáte na telefonu +420 603 740 167 nebo na stránkách http://neurocentrum.cz.

  

26.4.2006

Ve středu 26.4.2006 přivítal server http://neurocentrum.cz dvacetitisícího návštěvníka.

  

17.4.2006

V rámci NeuroCentra Praha byly zřízeny další odborné PORADNY: pro dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, hipoterapii, psychomotorický vývoj dětí, vadné držení těla dětí a dospívajících a vadné postavení nohou a dolních končetin dětí a dospívajících. Poradny fungují prezenčně v rámci AMBULANCE NeuroCentra Praha i distančně prostřednictvím emailu: své dotazy můžete psát na společnou adresu PORADEN poradna@neurocentrum.cz nebo na specifické adresy jednotlivých poraden (to urychlí vyřízení dotazů, neboť jejich základní roztřídění může provést sama naše administrativní pracovnice).

  

17.4.2006

Na stránkách NeuroCentra v sekci "hipoterapie" se objevují první seznamy dětí přihlášených na hiporehabilitační pobyty pro rok 2006 (v seznamech uvádíme jen křestní jména a iniciály příjmení dětských klientů z důvodu zachování jejich anonymity - pro rodiče jistě není problém své dítě v seznamu identifikovat). Jména v seznamech jsou řazena v abecedním pořádku; pořadí nemá žádný jiný význam. Doprovodné osoby (rodiče, prarodiče, zdravé sourozence, kamarády a známé, kteří se pobytů zúčastní jako rekreanti) v seznamech uvedené nejsou. Aktualizace seznamů provádíme nepravidelně, zpravidla s týdenními intervaly (datum poslední aktualizace je shodné s datem uvedeným na vstupní stránce http://neurocentrum.cz). Přihlášky na hiporehabilitační pobyty strukturované dle návodu na stránkách "hipoterapie" v oddíle hiporehabilitační pobyty můžete posílat emailem na hipoterapie@neurocentrum.cz. Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme přihlášku poslat co nejdříve!

 

12.3.2006

Na stránkách NeuroCentra v sekci "hipoterapie" byly vypsány další termíny hiporehabilitačních pobytů pro rok 2006. Neformální přihlášky na hiporehabilitační pobyty můžete posílat emailem na hipoterapie@neurocentrum.cz.

 

27.2.2006

V rámci NeuroCentra Praha byla zřízena PORADNA pro afázie. Na její stránce je článek klinické logopedky NeuroCentra Mgr.Jany Bernreiterové k této problematice. Poradna funguje i prostřednictvím emailu: své dotazy můžete psát na adresu poradna@neurocentrum.cz

  

26.2.2006

V rámci NeuroCentra Praha byla zřízena PORADNA pro bolesti hlavy u dětí a dospívajících. Na její stránce jsou články primáře NeuroCentra MUDr. Borise Živného k této problematice. Poradna funguje i prostřednictvím emailu: své dotazy můžete psát na adresu poradna@neurocentrum.cz.

 

12.2.2006

Na stránky byly do sekce "hipoterapie" zařazeny nové příspěvky: Úvod a Jak vybrat kvalitní středisko hipoterapie od Mgr. Šárky Komínové. Zhruba s měsíční periodicitou budeme na tomto místě publikovat další příspěvky zasahující hlouběji do různých zákoutí této problematiky. Současně jsme zřídili poradnu, ve které Vám naši odborníci kvalifikovaně zodpoví Vaše dotazy týkající se hipoterapie - dotazy můžete od nynějška posílat na emailovou adresu hipoterapie@neurocentrum.cz.    

 

30.10.2005

Do informační sekce "DMO info" byly přidány odkazy na abstrakta našich odborných sdělení Živný, B., Severa, S.: Neurochirurgický příspěvek k léčbě spastické horní končetiny - první zkušenosti s krční selektivní dorzální rizotomií (SDR-C(T)) u 21 dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny (DMO). 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky, 3.-4.11.2005, Harrachov. a Živný, B., Severa, S.: Cervical Selective Dorsal Rhizotomy in the not only Spasticity Treatment in 21 Children with Cerebal Palsy. 2005 AANS/CNS Section on Pediatric Neurological Surgery Annual Meeting, 29.11.-2.12.2005, Orlando, Florida, USA.

 

18.10.2005

Zahájili jsme provoz vlastní intenzivní hipoterapie pro dětské klienty NeuroCentra Praha.

 

13.10.2005

Na stránky byla zařazena zcela nová sekce "hipoterapie", ve které postupně získáte řadu zajímavých a užitečných informací o léčebné metodě, která v roce 2005 výrazně rozšířila portfolio terapeutických možnosti, které NeuroCentrum Praha nyní nabízí svým klientům. Zařazen byl úvodní článek Co je hipoterapie? od Mgr. Šárky Komínové. Zhruba s měsíční periodicitou budeme na tomto místě publikovat další příspěvky zasahující hlouběji do různých zákoutí této problematiky. 

 

2.10.2005

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek Intelekt – hnací motor vývoje hybnosti u DMO; možnosti jeho ovlivnění nootropiky, EGb 761 a fosfolipidy.

 

1.10.2005

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek Epilepsie jako jeden z nejzávažnějších přitěžujících faktorů u nemocných s Dětskou Mozkovou Obrnou (DMO).

 

25.9.2005

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek Časná diagnostika a terapie hybných poruch, zejména DMO, jako předpoklad úspěšné vertikalizace a lokomoce.

 

20.9.2005

Pro velký zájem jsme pro dětské klienty NeuroCentra jsme připravili letos již třetí (!) rodinný (děti s rodiči a ev. i se zdravými sourozenci) rekreační pobyt ve Strážném v Krkonoších s hiporehabilitačním programem ve dnech 27.9.-2.10.2005, který je vhodný zejména pro děti s DMO nebo s centrální tonusovou a/nebo koordinační poruchou. Akce se mohou zúčastnit i děti, které dosud nejsou našimi klienty - podmínkou je však předchozí ambulantní vyšetření dítěte v naší odborné ambulanci. Bližší informace Vám poskytne Bc. Tereza Kopecká na telefonu +420 777 971 907.

 

20.5.2005

Pro dětské klienty NeuroCentra jsme připravili první rodinný (děti s rodiči a ev. i se zdravými sourozenci) rekreační pobyt ve Strážném v Krkonoších s hiporehabilitačním programem ve dnech 22.-29.6.2005, který je vhodný zejména pro děti s DMO nebo s centrální tonusovou a/nebo koordinační poruchou. Akce se mohou zúčastnit i děti, které dosud nejsou našimi klienty - podmínkou je však předchozí ambulantní vyšetření dítěte v naší odborné ambulanci. Bližší informace Vám poskytne Bc. Tereza Kopecká na telefonu +420 777 971 907.

 

1.5.2005

Do informační sekce "DMO info" byla přidána abstrakta přednášek týkající se neurochirurgické problematiky u nemocných s dětskou mozkovou obrnou, které budou předneseny na XI. Novoměstských dnech 2. a 3.5.2005 v Novém Městě na Moravě.

 

16.4.2005

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek s informacemi o logopedické problematice nemocných s dětskou mozkovou obrnou.

 

20.3.2005

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek s informacemi o hipoterapii v léčbě následků dětské mozkové obrny.

 

27.1.2005

NeuroCentrum Praha uzavřelo Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou (z.p. 213) pro obory neurochirurgie, neurologie, dětská neurologie, ortopedie, fyzioterapie a klinická logopedie. Jedinou nesmluvní zdravotní pojišťovnou tak zůstává jen Všeobecná zdravotní pojišťovna.   

  

29.11.2004

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový přehled Lokomoční Stádia (LS) u nemocných s Dětskou Mozkovou Obrnou (DMO).

 

24.10.2004

Do informační sekce "DMO info" byl přidán nový článek s informacemi o Botulotoxinu A v léčbě následků dětské mozkové obrny.

  

17.9.2004

Rozšiřujeme nabídku našich služeb v oboru ortopedie pro dospělé i pro děti vč. ultrazvukového vyšetření novorozeneckých a kojeneckých kyčlí (bez čekání a s individuálním klientským přístupem). Objednat se můžete cestou recepce NeuroCentra. Viz sekci ambulance.

 

1.6.2004

NeuroCentrum Praha otevřelo v budově polikliniky Petřiny v Praze 6 další nové prostory pro poskytování specializovaných zdravotnických služeb v reakci na extrémní nárůst poptávky po jeho zdravotnických službách.

 

11.4.2004

Do informační sekce "DMO info" byl přidán přepracovaný článek s informacemi o Dětské Mozkové Obrně (DMO).

 

1.4.2004

Byla otevřena informační sekce serveru "DMO info" se základní informací o metodě Selektivní Dorzální Rizotomie (SDR) v léčbě dětské mozkové obrny.

 

17.-19.1.2004

NeuroCentrum uspořádalo první praktický kurz pro fyzioterapeuty, na kterém specialisté NeuroCentra účastníkům představili vlastní rehabilitační koncept určený pro léčbu nervově podmíněných hybných poruch: PMP koncept I (Posturálně Motorické Programování - základní kurz). Pro velký zájem o účast a omezený počet míst (v 1. turnusu bylo k dispozici pouhých 6 míst) počítáme pro rok 2004 s uspořádáním dalšího turnusu základního kurzu. 

 

27.3.2002

S účinností od 27.3.2002 rozšířilo NeuroCentrum Praha nabídku svých ambulantních zdravotnických služeb pro děti i dospělé o klinickou psychologii (komplexní diagnostika, individuální i skupinová psychoterapie, rodinná terapie, .., pomoc při integraci nemocných do vzdělávacích zařízení, do zaměstnání, .., nepřetržitá krizová telefonní služba pro naše klienty) a klinickou logopedii. Náš tým je nyní schopný poskytovat klientům NeuroCentra ještě komplexnější servis pod jednou střechou, kde se zkušení odborníci scházejí nad nemocným, tvoří společnou strategii jeho léčby a zároveň tuto léčbu v celé šíři zajišťují. Tato úzká spolupráce šetří klientů čas i peníze. Ocení to především rodiče nemocných dětí a dospělí nemocní s komplexnějšími formami nervového postižení, které vyžadují mezioborový přístup (DMO, epilepsie, vývojové poruchy, .., poúrazové stavy, stavy po infekcích centrálního nervového systému, komplikace po léčbě nádorů nervového systému, ..). 

  

1.11.2001

S účinností od 1.11.2001 rozšířilo NeuroCentrum Praha nabídku svých ambulantních zdravotnických služeb. Kromě oboru neurochirurgie je Vám k dispozici nyní i fyzioterapie (rehabilitace), ortopedie, neurologie a dětská neurologie.

   

1.2.2001

NeuroCentrum ve spolupráci se Společností E připravuje multimediální výukový materiál pro nemocné s epilepsií a kohokoliv z jejich okolí, kdo s nimi přicházejí do styku. Hlavním cílem tohoto materiálu je usnadnit nemocnému zařazení do společnosti a odstranit zažité mýty a předsudky pramenící z neznalosti a nedostatečné informovanosti. 

V současné době je různými formami této nemoci zasaženo cca 1% populace, což jen v České republice znamená téměř 100 000 osob. V tomto počtu jsou samozřejmě zahrnuti pouze nemocní, kteří jsou v odborné lékařské péči, nikdo však nedokáže odhadnout, kolik nemocných lékaře raději nenavštíví z obavy o ztrátu své pozice ve společnosti.

Máte-li zájem znát více podrobností o tomto projektu, prohlédněte si přiloženou prezentaci. Jsou v ní shrnuta základní fakta. 

Pokud vás zajímají další detaily, napište nám; dohodneme si s Vámi osobní schůzku. Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle 0602-369 511 (ing. Jiří Pavlík).

   

průběžně

Celou řadu aktuálních informací o dění v oblasti neurovědních disciplín naleznete prostřednictvím služby NEUROINFO provozované naší společností. Pokud Vámi požadovanou informaci nenajdete, napište nám.