Odborné kurzy pořádané společností NeuroCentrum, s.r.o.:

 

Chcete-li být emailem průběžně informováni o změnách v naší nabídce odborných kurzů pro fyzioterapeuty, napište nám prosím emailem na adresu info@neurocentrum.cz.

 

PŘIPRAVUJEME | PRÁVĚ PROBÍHÁ | MINULÉ KURZY

 

 

 

PŘIPRAVUJEME

 

2004-11/12 PMP koncept II

 

 

2005-01 PMP koncept I

 

 odborný praktický kurz   PMP koncept I (Posturálně Motorické Programování)
  terapeutický koncept navazující na principy vývojové kineziologie a využívající volní motoriku nemocného – využití zařízení TerapiMaster k dosažení a udržení postury jako východiska pohybu i ve vertikále
 termín   ??.-??.1.2005 (sobota - pondělí)
 místo   NeuroCentrum Praha, Stamicova 21, 162 00 Praha 6
 pořadatel   NeuroCentrum, s.r.o., Stamicova 21, 162 00 Praha 6, info@neurocentrum.cz, http://neurocentrum.cz 
 odborný garant   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
 školitelé   Mgr. Eva Marešová (NeuroCentrum Praha)
  Mgr. Pavla Joudová (NeuroCentrum Praha)
 přednášející   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
  MUDr. Stanislav Severa (NeuroCentrum Praha)
  MUDr. Boris Živný (NeuroCentrum Praha)
 určení   pro fyzioterapeuty se znalostí reflexní lokomoce, základů neurofyziologie, obecné a vývojové kineziologie
 přihlášky   posílejte poštou nebo emailem na adresu pořadatele (zájemci budou zařazeni do kurzu v pořadí, ve kterém dojdou jejich přihlášky; ty, které nebude možné zařadit  do tohoto turnusu kurzu budeme evidovat jako náhradníky a bude jim automaticky nabídnuta účast v nejbližším dalším volném turnusu kurzu stejného zaměření)
 kurzovné   3000,- Kč při platbě do ?.?.200? bezhotovostním převodem na účet (viz níže), 3500,- Kč při pozdější bezhotovostní platbě nebo při úhradě kurzovného v hotovosti na místě
 bankovní spojení   číslo účtu: 511642290227, kód banky: 0100 (Komerční banka), konstantní symbol: 308, variabilní symbol: 20040612, specifický symbol: rodné číslo účastníka  
 další informace   Mgr. Pavla Joudová, tel. +420 233 018 213, mobil +420 777 210 126, web http://neurocentrum.cz
     

program kurzu

 sobota ??.1.2005   1. den kurzu

08:30-09:00

  prezentace účastníků kurzu

09:00-10:00

  zahájení kurzu a přednáška: MUDr. Boris Živný

10:00-11:00

  úvod do problematiky vertikalizace dítěte s diparetickou formou DMO

11:00-12:00

 

praktická ukázka # 1

12:00-13:00

  polední přestávka

13:00-14:00

  principy posturálně motorického programování ve fyzioterapii

14:00-15:00

  praktická ukázka # 2

15:00-16:00

  praktická ukázka # 3

16:00-16:30

  projekce výukového filmu

16:30-17:00

  shrnutí demonstrovaných příkladů a diskuse
 neděle ??.1.2005   2. den kurzu

09:00-10:00

  přednáška s promítáním fotografií dokumentujících možnosti využití zařízení TerapiMaster  

10:00-11:00

  terapeutická rozvaha - analýza podélného sedu

11:00-12:00

  praktická ukázka # 4

12:00-13:00

  polední přestávka

13:00-14:00

  praktická ukázka # 5

14:00-15:00

  posturální autostimulace v rámci reflexní lokomoce (self traininig)

15:00-16:00

  praktická ukázka # 6

16:00-17:00

  shrnutí demonstrovaných příkladů a diskuse 

 pondělí ??.1.2005

   

09:00-10:00

  přednáška: doc. MUDr. František Véle, CSc.

10:00-11:00

  problematika stabilního stoje diparetika, limity a rizika, ortéza - skořepina

11:00-12:00

  praktická ukázka # 7

12:00-13:00

  polední přestávka

13:00-14:00

  přednáška: MUDr. Stanislav Severa 

14:00-15:00

  praktická ukázka # 8

15:00-16:00

  praktická ukázka # 9

16:00-17:00

  shrnutí demonstrovaných příkladů a diskuse

17:00-18:00

  závěrečný pohovor / test a závěr kurzu
     

 

 

 

PRÁVĚ PROBÍHÁ

 

 

 

MINULÉ KURZY

 

12.-14.6.2004 PMP koncept I                                                                fotogalerie

 

 odborný praktický kurz   PMP koncept I (Posturálně Motorické Programování)
  terapeutický koncept navazující na principy vývojové kineziologie a využívající volní motoriku nemocného – využití zařízení TerapiMaster k dosažení a udržení postury jako východiska pohybu i ve vertikále
 termín   12.-14.6.2004 (sobota - pondělí)
 místo   NeuroCentrum Praha, Stamicova 21, 162 00 Praha 6
 pořadatel   NeuroCentrum, s.r.o., Stamicova 21, 162 00 Praha 6, info@neurocentrum.cz, http://neurocentrum.cz 
 odborný garant   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
 školitelé   Mgr. Eva Marešová (NeuroCentrum Praha)
  Mgr. Pavla Joudová (NeuroCentrum Praha)
 přednášející   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
  MUDr. Stanislav Severa (NeuroCentrum Praha)
  MUDr. Boris Živný (NeuroCentrum Praha)
     

 absolventi kurzu

  Růžena Chocholoušová (Pardubice)
    Ilona Kalhousová (Pardubice)
   

Dagmar Picková (Pardubice)

    Jana Smělá (Pardubice)
    Michaela Stupková (Praha)
    Kristina Swanberg (Helsingborg, Sweden)
    Olga Šemíková (Pardubice)

 

 

17.-19.1.2004 PMP koncept I

 

 odborný praktický kurz   PMP koncept I (Posturálně Motorické Programování)
  terapeutický koncept navazující na principy vývojové kineziologie a využívající volní motoriku nemocného – využití zařízení TerapiMaster k dosažení a udržení postury jako východiska pohybu i ve vertikále
 termín   17.-19.1.2004 (sobota - pondělí)
 místo   NeuroCentrum Praha, Stamicova 21, 162 00 Praha 6
 pořadatel   NeuroCentrum, s.r.o., Stamicova 21, 162 00 Praha 6, info@neurocentrum.cz, http://neurocentrum.cz 
 odborný garant   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
 školitelé   Mgr. Eva Marešová (NeuroCentrum Praha)
  Mgr. Pavla Joudová (NeuroCentrum Praha)
 přednášející   doc. MUDr. František Véle, CSc. (FTVS UK Praha)
  MUDr. Stanislav Severa (NeuroCentrum Praha)
  MUDr. Boris Živný (NeuroCentrum Praha)
     
 absolventi kurzu   Radka Čapková (Pardubice)
    Pavla Joudová (Praha)
    Šárka Komínová (Praha)
    Kateřina Kosíková (Pardubice)
    Lucie Pavlíková (Praha)
    Martin Stupka (Praha)