neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie

 

 

 

PORADNY NeuroCentrum Group:

   

 

NeuroCentrum Praha provozuje specializované PORADNY, na které se můžete obrátit s některými specifickými problémy aniž byste museli mít doporučení svého praktického lékaře (v takovém případě se jedná o službu hrazenou klientem). Součástí poraden je i (bezplatné) internetové poradenství, které Vám pomůže získat základní obecnou orientaci v dané problematice. Dotazy můžete psát na emailovou adresu poradna@neurocentrum.cz. Jednotlivé PORADNY budou mít na našem serveru vlastní stránky, kde naleznete souhrnné články k dané problematice určené laické veřejnosti a též odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému tématu. Od internetového poradenství neočekávejte konkrétní řešení vašich problémů. To Vám můžeme navrhnout až na základě odborného vyšetření a zevrubného posouzení Vaší konkrétní situace v rámci osobní ambulantní konzultace, kterou si můžete domluvit na emailové adrese ambulance@neurocentrum.cz nebo telefonicky cestou RECEPCE NeuroCentra Praha na čísle (+420) 233 018 213 nebo (+420) 604 265 487 (pro objednání volejte RECEPCI jen v pracovních dnech mezi 10:00 a 14:00). Na základě této konzultace je možné převzetí nemocného do řádné péče naší AMBULANCE (zde je péče již hrazena zdravotní pojišťovnou v souladu s aktuálně platnými smluvními vztahy NeuroCentra Praha s českými zdravotními pojišťovnami nebo klientem). Na adresu poradna@neurocentrum.cz nám můžete poslat i své požadavky na zřízení dalších specializovaných poraden nebo dotazy, které nelze zařadit do některé ze specializovaných poraden uvedených níže. 

 

 PORADNA pro afázie (poradna-afazie@neurocentrum.cz)

 

 

 

PORADNA pro bolesti hlavy u dětí a dospívajících (poradna-bolestihlavy@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro dětskou mozkovou obrnu (DMO) (poradna-dmo@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro epilepsii (poradna-epilepsie@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro hipoterapii (poradna-hipoterapie@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro neurochirurgii (poradna-neurochirurgie@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro psychomotorický vývoj dětí (poradna-pmv@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro vadné držení těla dětí a dospívajících (poradna-vdt@neurocentrum.cz)

 

 

 

 PORADNA pro vadné postavení nohou a dolních končetin a vady chůze dětí a dospívajících (poradna-nohy@neurocentrum.cz)