>> home >> zdravotnické služby podle oboru >> neurochirurgie

 

Neurochirurgie / Neurosurgery

 

odborný zástupce a primář NeuroCentrum Clinic: prim. MUDr. Boris Živný

kontakty: adresa - NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, mobilní telefon - pro objednání a jiné organizační záležitosti - (+420) 604 265 487 (pokud se nedovoláte, volejte (+420) 603 740 167), e-mail pro objednání a jiné organizační záležitosti - recepce@neurocentrum.cz, mobilní telefon pro odbornou konzultaci s lékařem - (+420) 603 740 167, e-mail pro odbornou konzultaci s lékařem -  ambulance@neurocentrum.cz 

 

Péči v oboru neurochirurgie poskytujeme v souladu s níže uvedeným vymezením oboru:

   

Definice náplně oboru neurochirurgie vycházející z oficiální definice oboru AANS (American Association of Neurological Surgeons):

Neurochirurgie poskytuje specializovanou operační a konzervativní péči (prevenci, diagnostiku, hodnocení, léčbu, intenzivní péči a rehabilitaci) nemocným s onemocněními, která postihují centrální, periferní a autonomní nervový systém včetně jeho podpůrných struktur a cévního zásobení a operační a neoperační léčbu bolesti. Předmětem odborného zájmu oboru jsou poruchy mozku, jeho obalů, lbi a jejich cévního zásobení včetně extrakraniálního úseku krkavic a verterbrálních tepen, poruchy hypofýzy, poruchy míchy a jejích obalů, páteře, vč. těch, které vyžadují terapii meziobratlovou fúzí či instrumentací, poruchy hlavových a míšních nervů v celém jejich průběhu a poruchy autonomního nervového systému. Uvedené poruchy zahrnují vrozené vývojové vady, následky úrazů, cévních onemocnění, nádorová a degenerativní onemocnění a chirurgicky léčitelné funkční poruchy.

 

Neurochirurgickou péči poskytujeme jen předem objednaným klientům. Informace týkající se možností objednání hledejte zde. Své dotazy a připomínky nám můžete psát na emailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz

 

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PODLE OBORU: / OTHER HEALTH SERVICES BY SPECIALITY:

neurologiedětská neurologie │ neurochirurgie │ ortopedie fyzioterapieklinická logopediespeciální pedagogikaklinická psychologie

  neurologypediatric neurology │ neurosurgery │ orthopedics physiotherapy clinical speech therapyspecial education clinical psychology