>> home >> zdravotnické služby podle oboru >> logopedie a speciální pedagogika

 

Klinická logopedie a speciálně pedagogické centrum / Clinical speech therapy and special education center

 

odborný zástupce: PaedDr. Jitka Tučková

kliničtí logopedi: Mgr. Vladimíra Šavrdová, Mgr. Vlasta Elznicová, PaedDr. Jitka Tučková

kontakty: adresa - NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, mobilní telefon - pro objednání a jiné organizační záležitosti - (+420) 604 265 487 (pokud se nedovoláte, volejte (+420) 603 740 167), e-mail pro objednání a jiné organizační záležitosti - recepce@neurocentrum.cz, mobilní telefon pro odbornou konzultaci s lékařem - (+420) 603 740 167, e-mail pro odbornou konzultaci s lékařem -  ambulance@neurocentrum.cz 

 

Péči v oboru klinická logopedie poskytujeme v souladu s níže uvedeným vymezením oboru:

   

Definice náplně oboru klinická logopedie:

Logopedická péče prováděná klinickým logopedem je zaměřena na osoby s narušenou komunikační schopností.

 

 

Logopedická péče: 

Hlavní zaměření:

Konzultační služby pro mateřské školy, základní školy a učitele:

Speciálně pedagogické služby:

Vážení rodiče předškoláků,

nabízíme pro Vaše dítě možnost absolvovat odborně vedenou přípravu do školy. Děti by před zahájením povinné školní docházky měly zvládat zrakové a sluchové rozlišování potřebné pro nácvik čtení, mít uvolněné svaly a klouby ruky potřebné k nácviku psaní, mít vytvořené základní matematické představy a ovládat některé matematické pojmy. Měly by se orientovat na ploše a v prostoru.Měly by mít bezchybnou výslovnost. Měly by mít správné držení těla. Toto všechno se děti učí přirozeně v rodině a v mateřské škole, ale u některých dětí je třeba podchytit nedozrálost mozkových funkcí a pracovat s nimi specifickým způsobem. Oslabené nebo nedovyvinuté percepčně-kognitivní funkce se dají cíleně rozvíjet. Lze tím předejít zátěžovým a stresovým situacím přicházejícím později ve škole. V průběhu kurzu se děti učí hravou formou rozvíjet všechny oblasti vnímání a pozornosti. Rodiče mají možnost konzultací a případně následného individuálního vedení rozvoje osobnosti dítěte. Pro dosažení efektivního výsledku je spolupráce rodiny nutná. O bližší informace si můžete napsat na info@neurocentrum.cz.

Logopedická ambulance NeuroCentrum Clinic nabízí svým klientům jazykový program MAKATON. Je to program přispívající k rozvoji komunikačních schopností pro nemluvící děti a pro osoby s komunikačními obtížemi, který vznikl ve Velké Británii (http://www.makaton.org) a který se začíná uplatňovat i v České Republice. Využívá spojení řeči s pohybem - současně s řečí se provádí gesta či znaky. Spojení sluchových a vizuálních (gesta, znaky) vjemů usnadňuje vybavování slov a pomáhá nemocným s vyjádřením svých potřeb při komunikaci s jejich okolím. Program MAKATON je vhodný pro děti od nejútlejšího věku. Pro více informací si napište na ambulance@neurocentrum.cz nebo kontaktujte paní Mgr. Vladimíru Šavrdovou prostřednictvím recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky na +420 604 265 487.

Logopedickou a speciálně-pedagogickou péči poskytujeme jen předem objednaným klientům. Informace týkající se možností objednání hledejte zde. Své dotazy a připomínky nám můžete psát na emailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz

 

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PODLE OBORU: / OTHER HEALTH SERVICES BY SPECIALITY:

neurologiedětská neurologieneurochirurgieortopedie fyzioterapie │ klinická logopedie │ speciální pedagogika │ klinická psychologie

  neurologypediatric neurology neurosurgeryorthopedics physiotherapy │ clinical speech therapy │ special education │ clinical psychology