>> home >> zdravotnické služby podle oboru >> fyzioterapie

 

Fyzioterapie (léčebná rehabilitace) / Physiotherapy (rehabilitation)

 

odborný zástupce: Mgr. Šárka Smíšková

fyzioterapeuti: Pavel Bartůněk, DiS., Mgr. Šárka Smíšková (vedoucí fyzioterapie)

kontakty: adresa - NeuroCentrum Clinic, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, mobilní telefon - pro objednání a jiné organizační záležitosti - (+420) 604 265 487 (pokud se nedovoláte, volejte (+420) 603 740 167), e-mail pro objednání a jiné organizační záležitosti - recepce@neurocentrum.cz, mobilní telefon pro odbornou konzultaci s lékařem - (+420) 603 740 167, e-mail pro odbornou konzultaci s lékařem -  ambulance@neurocentrum.cz 

 

Péči v oboru fyzioterapie poskytujeme v souladu s níže uvedeným vymezením oboru:

   

Definice náplně oboru fyzioterapie:

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), v léčebné péči a v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

 

 

Naše specifika:

Fyzioterapeutická (rehabilitační) péče: 

Hlavní zaměření:

Metody individuální fyzioterapie:

Hipoterapie (hiporehabilitace): NeuroCentrum Clinic ji zajišťuje vlastními silami a prostředky a také ve spolupráci s občanským sdružením Caballinus

Fyzioterapeutickou péči poskytujeme jen předem objednaným klientům. Informace týkající se možností objednání hledejte zde. Své dotazy a připomínky nám můžete psát na emailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz

 

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PODLE OBORU: / OTHER HEALTH SERVICES BY SPECIALITY:

neurologiedětská neurologie neurochirurgieortopedie │ fyzioterapie │ klinická logopediespeciální pedagogikaklinická psychologie

  neurologypediatric neurology neurosurgeryorthopedics │ physiotherapy │ clinical speech therapyspecial education clinical psychology