>> home >> zdravotnické služby podle oboru >> dětská neurologie

 

Dětská neurologie / Pediatric neurology

 

odborný zástupce: MUDr. Stanislav Severa

kontakty: adresa - NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, mobilní telefon - pro objednání a jiné organizační záležitosti - (+420) 604 265 487 (pokud se nedovoláte, volejte (+420) 603 740 167), e-mail pro objednání a jiné organizační záležitosti - recepce@neurocentrum.cz, mobilní telefon pro odbornou konzultaci s lékařem - (+420) 603 740 167, e-mail pro odbornou konzultaci s lékařem -  ambulance@neurocentrum.cz 

 

Na půdě NeuroCentrum Clinic působí specializovaný mezioborový tým pro diagnostiku a komplexní  terapii dětské mozkové obrny (DMO, infantilní cerebrální parézy, ICP) - DMO klinika NeuroCentra

primář: MUDr. Boris Živný

 

spolupracující odborníci: dětský neurolog, neurochirurg, ortoped, fyzioterapeut, klinický psycholog, klinický logoped

léčebné metody: 

fyzioterapie - fyzioterapie na neurofyziologickém základě - reflexní lokomoce (RL, Vojtova metoda), vlastní metoda FPIT (False Proprioceptive Information Therapy, dříve označovaná jako RMTM, Reflex Muscle Tonus Modulation, reflexní modulace svalového napětí), SET Concept (Sling Exercise Concept - cvičení na zařízení TerapiMaster), .., vlastní PMP koncept (Postural Motor Programming Concept, PMP, Posturálně Motorické Programování),

hipoterapie,

podpůrná farmakoterapie,

botulotoxin,

operační metody - neurochirurgické (Selektivní Dorzální Rizotomie, SDR) a ortopedické,

psychoterapie (individuální, rodinná) a

logopedie

viz též informace v sekci DMO info

 

Neurologickou péči poskytujeme jen předem objednaným klientům. Informace týkající se možností objednání hledejte zde. Své dotazy a připomínky nám můžete psát na emailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz

 

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PODLE OBORU: / OTHER HEALTH SERVICES BY SPECIALITY:

neurologie │ dětská neurologie │ neurochirurgieortopedie fyzioterapieklinická logopediespeciální pedagogikaklinická psychologie

  neurology │ pediatric neurology │ neurosurgeryorthopedics physiotherapy clinical speech therapyspecial education clinical psychology