>> home >> zdravotnické informace >> specializované poradny >> pro bolesti hlavy u dětí

 

Poradna pro bolesti hlavy u dětí a dopívajících

Bolest hlavy - příznak nebo nemoc?

Bolesti hlavy u dětí a dospívajících

FAQ (často kladené otázky)

Bolest hlavy - příznak nebo nemoc? (článek byl publikován v prvním čísle časopisu Vademecum zdraví - zde je uveřejněn se souhlasem vydavatele společnosti Granit s.r.o.)

Bolest hlavy je potíž, kterou na vlastní kůži zažil každý z nás. Na následujících stránkách se budeme zabývat především bolestí chronickou nebo dostavující se opakovaně. Na bolest hlavy bychom měli nahlížet vždy nejprve jako na cenný, byť zpravidla nespecifický, příznak jiné poruchy. Největší pozornost zaslouží přetrvávající bolesti hlavy, které se objevily bez zjevné vyvolávající příčiny. Mohou být příznakem závažného onemocnění, zejména cévního nebo mozkového. Bolest hlavy může být jedním z prvních příznaků arteriální hypertenze, onemocnění oka, zánětu vedlejších nosních dutin, ale i cévní mozkové příhody, závažného nitrolebního poranění nebo zánětu, případně i mozkového nádoru. Proto je bolest hlavy, která neustupuje, má velkou intenzitu nebo je provázena nucením na zvracení či zvracením, důvodem k vyhledání lékaře. Jedině on kvalifikovaně posoudí všechna potenciální rizika a doporučí případná další vyšetření a vhodný postup. Pokud se podaří zjistit prvotní příčinu bolesti hlavy, měla by být léčba soustředěná především na ni. Pro bolest hlavy platí, že ji považujeme za příznak závažné nemoci do té doby, dokud se nepodaří prokázat opak. Teprve potom můžeme léčit bolest hlavy samotnou. Opačný postup by mohl vést k nedozírným následkům. Následující příspěvky si kladou za cíl seznámit Vás s nejčastějšími příčinami bolestí hlavy, způsoby, jak je z pohledu laika rozpoznat a poskytnout Vám základní informace o možnostech léčby.

prim. MUDr. Boris Živný
poradna@neurocentrum.cz

zpět nahoruzpět na obsahzpět na začátek textu

Řešíte-li problém, který se podobá tomu, o čem se píše ve výše uvedeném článku, můžete se s žádostí o radu a/nebo pomoc obrátit na naši specializovanou ambulanci nebo nám napsat svůj dotaz na poradna@neurocentrum.cz.

 

Bolesti hlavy u dětí a dospívajících (článek byl publikován v prvním čísle časopisu Vademecum zdraví - zde je uveřejněn se souhlasem vydavatele společnosti Granit s.r.o.)

Když se mluví o bolestech hlavy, myslí se většinou na dospělé, bolesti hlavy nejrůznějšího charakteru a původu jsou však poměrně časté i u dětí, rozhodně častější, než si většina dospělých myslí.
Typické migrény, podobné těm, kterými trpí i někteří rodiče, se vyskytují již u dětí předškolního věku a ztrpčují život dětem i ve všech ostatních věkových kategoriích. Vyskytují se u dívek i u chlapců. Tak, jako je tomu u dospělých, i u dětí však každá bolest hlavy nemá charakter typické migrény. I v dětské populaci jsou nejčastější bolesti hlavy tenzního typu, nejčastěji vertebrogenního původu, tj. bolesti vyvolávané z oblasti krční páteře, které mohou typickou migrénu v mnoha ohledech napodobovat.
Základem úspěšné léčby, která se svými prostředky ani taktikou příliš neliší od léčby bolestí hlavy dospělých, je především správná diferenciální diagnostika. V první řadě je třeba spolehlivě vyloučit situace, kdy je bolest hlavy "jen" cenným, někdy prvním a někdy i jediným varovným příznakem jiného, často závažného, onemocnění. Řada z těchto onemocnění vyžaduje specifickou cílenou léčbu, jejíž pozdní zahájení by mohlo vážně ohrozit nejen zdraví, ale někdy i život dítěte. Každá déle (třeba několik dnů) trvající nebo silná bolest hlavy dítěte je dostatečným a pádným důvodem k odbornému lékařskému vyšetření.
Diagnózu migrény (což není synonymum pro jakoukoliv bolest hlavy, ale jedná se o specifický typ záchvatovitě se opakujících bolestí hlavy cévního původu) lze vyslovit teprve po vyloučení ostatních možných příčin bolestí hlavy v širokém spektru možností od zánětlivých onemocnění mozkových obalů nebo vedlejších nosních dutin, přes poruchy zraku, stavy po úrazech hlavy a páteře, poruchy tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku, ..., až třeba po nitrolební krvácení z cévní malformace nebo mozkový nádor. S ohledem na uvedené riziko přehlédnutí závažné choroby lze jen znovu zdůraznit, že bolest hlavy, shodně se situací u dospělých, je třeba v prvé řadě považovat za příznak nemoci, nikoliv za nemoc samotnou. Pokud lékař po zevrubném vyšetření nemocného dítěte dospěje k diagnóze migrenózní bolesti hlavy (bolest hlavy vyvolaná nejčastěji překrvováním cév mozkových obalů), existuje dnes již celá řada účinných způsobů léčby jak pro akutní fázi (k zastavení záchvatu bolesti hlavy vč. doprovodných příznaků), tak i pro prevenci vzniku migrenózních záchvatů. Vedení této léčby patří do kompetence odborného lékaře. Rozhodně je třeba varovat před samoléčitelstvím (rozuměj léčením rodiči), které je v dospělé populaci tak časté. Spíše než běžná analgetika je vhodné užití specifických léků v dávkování přizpůsobeném dětskému organismu.
Na tomto místě je třeba zmínit vůbec nejčastější příčinu bolestí hlavy u dětí, bolesti hlavy tenzního charakteru, jejichž původ je povětšinou páteřní (od krční páteře). Vídáme je až u 80% dětí, které k nám do ambulance s bolestmi hlavy přicházejí. Již výše jsme uvedli, že v některých případech se tenzní bolesti hlavy projeví podobně jako migréna, jindy však, zvláště malé děti, nemluví o vůbec bolesti hlavičky, ale jsou neklidné, někdy hyperaktivní, nesoustředěné, mrzuté, protivné, nedůtklivé, vzteklé, jindy naopak nápadně „zvadlé“, s „kruhy“ po očima, válejí se po zemi, někdy mají nucení na zvracení, nadavují nebo i zvracejí, nedají se ničím utěšit či rozveselit, popř. pláčou. Typickým příznakem takové bolesti hlavy je zvýšená citlivost až bolestivá reakce těchto dětí na stisknutí svalů v oblasti krčku a ramen – často teprve tedy dítě připustí bolest. Zvláště chronické problémy tohoto druhu mohou být někdy, nejen laiky, ale i některými lékaři, mylně hodnoceny jako lehká mozková dysfunkce, resp. tzv. ADHD (porucha s nedostatkem pozornosti a hyperaktivitou) či jako poruchy chování. Při chronickém průběhu bývají součástí celého problému i poruchy spánku. Děti špatně usínají, spánek bývá neklidný nebo naopak příliš hluboký, typickým projevem bývá, že se dítě ráno budí unavené, rozlámané a mrzuté. Nekvalitní spánek tohoto původu může být příčinou poruch učení, které se u školních dětí projeví problémy se školním prospěchem. Tenzní bolesti hlavy se často spojují se stressem – otázkou zůstává, zda na jejich počátku je stress, nebo zda stress vzniká následkem chronické bolesti hlavy. Zkušenosti s dětskou populací nás vedou k přesvědčení, že stress je spíše následkem, než příčinou tenzních bolestí hlavy, avšak je zároveň důležitým faktorem, který přispívá k chronicitě bolestí hlavy. Příčinou vertebrogenních bolestí hlavy u dětí je vadné postavení krční páteře a hlavy. To může vzniknout akutně (po drobném úrazu, po prochladnutí či během infekčního onemocnění) a může být jen krátkodobé, velmi často se však jedná o poruchu chronickou, jejíž prvotní příčina zůstává neodhalená, jindy lze příčinu zjistit podrobnou anamnézou. Bývá to často pád dítěte z výšky nebo náraz na hlavu a to v době více či méně vzdálené (někdy i před několika roky). Pokud mělo dítě po úrazu příznaky otřesu mozku, bývá nalezení příčiny snazší, ale mnohdy je na počátku úraz hlavy, který byl zdánlivě zcela banální a velmi brzy upadl v zapomnění. Problém nebývá samotný náraz na hlavu, ale hlavně současný abnormální pohyb v oblasti krční páteře, který vede k jejímu skrytému poškození a následné blokádě. Ta je potom udržována svalovou křečí (kontrakturou). Jinou častou a přitom podceňovanou nebo neodhalenou příčinou vertebrogenních bolestí hlavy u dětí a dospívajících je celkově vadné držení těla, které začíná plochýma nohama, přes vadné postavení pánve, hrudníku a ramen, až po vadné držení krku a hlavy.
Naše opakované varování před manipulací krční páteří u dospělých platí dvojnásobně pro dětskou populaci. Na místě je velmi šetrný, nejlépe reflexní, přístup k uvolnění svalových kontraktur v oblasti šíje a ramen umožňující následnou samovolnou nápravu postavení krční páteře a jejího spojení s lebkou. Má-li být tato léčba účinná a současně bezpečná, patří do rukou odborníka s velkými zkušenostmi s léčbou poruch dětské páteře a s hlubokými anatomickými a neurofyziologickými znalostmi. Je-li příčinou potíží vadné držení těla, je třeba nejprve uvolnit blokovanou krční páteř a hned návazně začít systematicky pracovat na nápravě celkového držení těla od plosek nohou až po hlavu. Tato léčba, zejména rehabilitační, musí být „šita na míru“ každého dítěte se zohledněním jeho individuálních specifik, vč. věku, tělesných dispozic, nároků kladených na pohybový aparát, kupříkladu sportovní zátěže, apod. Také zde je vysoce odborné vedení předpokladem úspěchu. V léčbě vertebrogenních bolestí hlavy u dětí jen zcela výjimečně užíváme léky, naznačené reflexní a rehabilitační postupy jsou zpravidla dostatečné k řešení všech problémů takto strádajících dětí.

prim. MUDr. Boris Živný
poradna@neurocentrum.cz

zpět nahoruzpět na obsahzpět na začátek textu

Řešíte-li problém, který se podobá tomu, o čem se píše ve výše uvedeném článku, můžete se s žádostí o radu a/nebo pomoc obrátit na naši specializovanou ambulanci nebo nám napsat svůj dotaz na poradna@neurocentrum.cz.

 

 

FAQ (často kladené otázky) - nejnovější otázky a odpovědi najdete vždy nahoře:

 

OTÁZKA (29.11.2009): ... Synek mívá poslední dobou asi poslední tři měsíce poměrně časté záchvaty vzteku, breku gradující až do hysterického projevu. Nejčastěji se tak stává v noci, když se z neznámé příčiny probudí  ...

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu týkající se mého zanedlouho tříletého syna. Synek mívá poslední dobou asi poslední tři měsíce poměrně časté záchvaty vzteku, breku gradující až do hysterického projevu. Nejčastěji se tak stává v noci, když se z neznámé příčiny probudí a po prvních vzlycích nastoupí i dvouhodinový neutišující záchvat. Nejprve mám dojem, že syn stále spí a není schopen se probrat, posléze začne reagovat a na všechny moje dotazy odpovídá ne a ještě více se rozzuřuje. Obvykle se ho snažím utišit domlouváním nebo odvedením pozornosti, skoro vždy ho tiším v náručí objetím. Nabyla jsem dojmu, že ho nemohu nechat samotného v té neutěšené situaci, kdy zatíná pěstičky a kope zuřivě nožkama kolem sebe, ale většinou musí vztek odejít sám tak jak přišel, nečekaně. Nevím, zda se jedná o běžné období vzteku a vzdoru u dětí, či jestli synka netrápí ještě něco jiného. Vždy mě vystraší jeho křečovité vypínání tělíčka. Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem 

Aneta ... (Otázka je zveřejněna se souhlasem tazatelky.)

 

ODPOVĚĎ (29.11.2009):

Milá maminko, předesílám, že k zodpovědnému posouzení problému Vašeho synka je nutné jeho odborné vyšetření; bez něj je jakýkoliv soud jen spekulativní a nemusí odpovídat skutečnému stavu věci. Podobné stavy, jaké popisujete, sice nejsou u malých dětí vzácné, ale to vůbec neznamená, že by byly normální. Pláč a projevy připomínající vztek bývají u malých dětí běžným projevem fyzické (tělesné) nepohody, velmi často třeba bolesti hlavičky, bolesti v oblasti krku, zad nebo velkých kloubů. Někdy budí dítě ze spánku i tzv. růstové bolesti končetin (zde je noční výskyt potíží typický). Pochopitelně jsou i jiné možnosti interního charakteru, proč se dítě budí s pláčem; na většinu z nich by ovšem přišel nejspíše již Váš dětský lékař. Fyzické potíže mohou dětem bránit v kvalitním spánku, což způsobuje další problémy pramenící z chronické únavy a vyčerpání. Potíže psychologické povahy naproti tomu bývají spíše přeceňovány a nejsou ve skutečnosti časté. Vzhledem k tomu, že příčina tělesné nepohody nemusí být jen banální, ale příčinou potíží může být i závažné onemocnění, velmi doporučuji nechat dítě vyšetřit relevantním specialistou. Nejméně v 80% podobných případů je řešení problému snadné, ve zbývajících případech nemusí být léčba jednoduchá, ale o to více je naléhavá. Pokud byste chtěla dítě ukázat v mé ambulanci v Praze, můžete nás kontaktovat e-mailem znovu a poslat nám osobní data dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo a informaci o zdravotním pojištění) a Vaše kontaktní údaje (adresu, telefon, mobilní telefon, e-mail), abychom Vás mohli objednat k vyšetření a konzultaci.
Se pozdravem a přáním brzkého vyřešení Vašeho problému prim. MUDr. Boris Živný, NeuroCentrum Clinic Praha zivny@neurocentrum.cz, http://neurocentrumclinic.cz

 

ZPĚTNÁ VAZBA (21.12.2009):

Dobrý den pane doktore, ráda bych se Vám omluvila, že jsem musela odvolat naší konzultaci (kontrolní vyšetření) se Štěpánem .... Jsme bohužel nemocní. Zároveň bych Vám touto cestou popsala jak se vyvíjí stav synka. Domnívám se, že díky bodové terapii (FPIT, False Proprioceptive Information Therapy) je mnohem lepší. Bezpochyby mnohem lépe spí. Téměř se v noci nebudí a jeho spánek je klidný. Sice měl pár vztekavých výlevů, ale nebyly tak dlouhé a hlavně nebyly tak urputné a hluboké. Žádný zatím nebyl po probuzení v noci a nebyl tak polospavý. Myslím, že jsem také mnohem klidnější, protože cítím, že věc řešíme, tudíž i na Štěpku mohu působit pozitivně. Pokračujeme tedy v bodové terapii na krčku a mezi lopatkami, objednala jsem se u Vás na nový termín ..., to bychom se měli vidět. Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok. S pozdravem

Aneta
 

Řešíte-li problém, který se podobá tomu, o čem se píše ve výše uvedené odpovědi, můžete se s žádostí o radu a/nebo pomoc obrátit na naši specializovanou ambulanci nebo nám napsat svůj dotaz na poradna@neurocentrum.cz.

 

OTÁZKA (17.7.2009): ... Od půl roku špatně spává. Po 1 roce se začal hodně vztekat přes den a spaní bylo ještě horší. Budil se několikrát za noc s hrozným brečením ... noční můry ...

Dobrý den, mám syna 2 roky 7měsíců. Od půl roku špatně spává. Po 1 roce se začal hodně vztekat přes den a spaní bylo ještě horší. Budil se několikrát za noc s hrozným brečením, utíkal z postýlky.odmítal jakýkoliv kontakt se mnou, tloukl hlavou do země, do zdi, házel hračkami. Zašli jsme tedy na neurologii. EEG měl čisté, byli jsme ve spánkové laboratoři, noční EEG bylo taky čisté. Závěr vyšetření byl NOČNÍ MŮRY. Uživali jsme několik léků: OXAZEPAM, DITHIADEN, RIVOTRIL atd. ... . Na žádné léky nereagoval ani když se zvýšila dávka na max. hranici. Paní doktorka na neurologii říkala, že se s tím ještě nesetkala a že už nám s tím neporadí, že z toho musí vyrůst. Tak se trápíme až do teď. .Noci bývají hrozné. Syn se teď budí 1-2-krát s hrozným řevem a vztekem, ničím ho nezklidním. Záchvaty vzteku má i přes den. Chtěla jsem Vás poprosit o Váš názor, popřípadě radu.Nemůže to být nějaký druh epilepsie??? Už jsem úplně bezradná. Za půl roku mi končí mateřská, tak nevím jak  to zvládneme, když po probdělé noci syn bude vstávat do školky a já do práce. Děkuji

Alena ... (Otázka je zveřejněna se souhlasem tazatelky.)

 

ODPOVĚĎ (15.8.2009):

Vážená paní ..., to, co popisujete, nápadně připomíná příznakový soubor, který vídáme u malých dětí s chronickou blokádou krční páteře (koukněte na můj článek k této problematice na http://neurocentrum.cz v sekci "poradny", "poradna pro bolesti hlavy u dětí"). Tento problém bývá mnohdy i zkušenými neurology špatně diagnostikován a přitom, při správné diagnóze, je poměrně snadno léčitelný reflexním uvolněním blokády krční páteře nebo skloubení hlavičky s krční páteří. Úspěšnost tohoto postupu je v indikovaných případech téměř 100%-ní. Používáme k tomu naši původní reflexní techniku FPIT (False Proprioceptive Information Therapy), která je jednoduchá a bezpečná. Aplikaci této metody musí ovšem předcházet podrobné klinické vyšetření dítěte a ověření diagnózy. O diagnóze "noční můry" a nebo epilepsie mám z Vašeho popisu situace naproti tomu vážnou pochybnost. Proto si Vám dovolím navrhnout vyšetření dítěte v mé ambulanci v Praze. Pokud máte o ambulantní konzultaci zájem, napište nám prosím obratem osobní data dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojištění) a také Vaše kontaktní údaje (adresu, telefon, mobilní telefon a e-mail). Následně Vás bude kontaktovat pracovnice naší recepce, aby s Vámi dohodla konkrétní termín a podmínky Vaší návštěvy.
S pozdravem a poděkováním za Vaši důvěru prim. MUDr. Boris Živný, NeuroCentrum Clinic Praha, zivny@neurocentrum.cz, http://neurocentrum.cz
 

Řešíte-li problém, který se podobá tomu, o čem se píše ve výše uvedené odpovědi, můžete se s žádostí o radu a/nebo pomoc obrátit na naši specializovanou ambulanci nebo nám napsat svůj dotaz na poradna@neurocentrum.cz.