>> home >> zdravotnické informace >> specializované poradny

 

Specializované poradny / Specialized counseling

 

NeuroCentrum Praha provozuje specializované PORADNY, na které se můžete obrátit s některými specifickými problémy aniž byste museli mít doporučení svého praktického lékaře (v takovém případě se jedná o službu hrazenou klientem). Součástí poraden je i (bezplatné) internetové poradenství, které Vám pomůže získat základní obecnou orientaci v dané problematice. Dotazy můžete psát na emailovou adresu poradna@neurocentrum.cz. Jednotlivé PORADNY budou mít na našem serveru vlastní stránky, kde naleznete souhrnné články k dané problematice určené laické veřejnosti a též odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému tématu. Od internetového poradenství neočekávejte konkrétní řešení vašich problémů. To Vám můžeme navrhnout až na základě odborného vyšetření a zevrubného posouzení Vaší konkrétní situace v rámci osobní ambulantní konzultace, kterou si můžete domluvit na emailové adrese ambulance@neurocentrum.cz nebo telefonicky cestou RECEPCE NeuroCentra Praha na čísle (+420) 604 265 487 (pro objednání volejte RECEPCI jen v pracovních dnech mezi 10:00 a 14:00). Na základě této konzultace je možné převzetí nemocného do řádné péče naší AMBULANCE (zde je péče již hrazena zdravotní pojišťovnou v souladu s aktuálně platnými smluvními vztahy NeuroCentra Praha s českými zdravotními pojišťovnami nebo klientem). Na adresu poradna@neurocentrum.cz nám můžete poslat i své požadavky na zřízení dalších specializovaných poraden nebo dotazy, které nelze zařadit do některé ze specializovaných poraden uvedených níže.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv informace, které získáte prostřednictvím tohoto serveru, slouží pouze pro Vaše poučení a nejsou v žádném případě návodem k léčení. Zdravotní stav nemocného musí posoudit lékař, který teprve na základě odborného vyšetření nemocného může stanovit správnou diagnózu a vhodnou léčbu nebo jiný postup! Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou zodpovědnost za obsah odkazovaných www stránek! Provozovatel tohoto serveru nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé nerespektováním těchto upozornění!

 

 

 

 Poradna pro afázie (poradna-afazie@neurocentrum.cz)

 

 

 

Poradna pro bolesti hlavy u dětí a dospívajících (poradna-bolestihlavy@neurocentrum.cz)

 

 

 

 Poradna pro dětskou mozkovou obrnu (DMO) (poradna-dmo@neurocentrum.cz)

 

 

 

 Poradna pro epilepsii (poradna-epilepsie@neurocentrum.cz)

 

 

 

 Poradna pro hipoterapii (poradna-hipoterapie@neurocentrum.cz)

 

 

 

Poradna pro neurochirurgii (poradna-neurochirurgie@neurocentrum.cz)

 

 

 

Poradna pro operačně řešitelné poruchy periferních nervů (poradna-nervy@neurocentrum.cz) 

 

 

 

 Poradna pro psychomotorický vývoj dětí (poradna-pmv@neurocentrum.cz)

 

 

 

 Poradna pro vadné držení těla dětí a dospívajících (poradna-vdt@neurocentrum.cz)

 

 

 

 Poradna pro vadné postavení nohou a dolních končetin a vady chůze dětí a dospívajících (poradna-nohy@neurocentrum.cz)