>> home >> zdravotní péče >> NeuroCentrum Clinic Praha >> úhrada za služby >> smluvní vztahy s českými zdravotními pojišťovnami

 

NeuroCentrum Clinic Praha

SMLUVNÍ VZTAHY S ČESKÝMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI  

s čím Vám pomůžemeposkytované službyjak nás najdeteordinační dobaobjednáníúhrada za služby │ formuláře ke stažení 

 

 

Aktuální smluvní vztahy NeuroCentrum Clinic Praha s českými zdravotními pojišťovnami  

 

druh péče    /    pojišťovna

111 201

205

207

209

211

213

217

SUZ
 neurochirurgie

 dětská neurologie

 neurologie dospělých

 ortopedie

 fyzioterapie (rehabilitace)

 klinická psychologie

 klinická logopedie

pojišťovna HRADÍ
pojišťovna NEHRADÍ

 

111  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213  Revírní bratrská pokladna
217  Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
SUZ  Správa uprchlických zařízení MV ČR

 

Na konkrétní podmínky úhrady poskytované zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se můžete informovat na recepci NeuroCentrum Clinic Praha. V případě, že úhrada péče není dle výše uvedeného přehledu mezi pojišťovnou a naším zdravotnickým zařízením smluvně dojednána, můžete se na event. možnost mimosmluvní úhrady dotázat ve zdravotní pojišťovně, u které si platíte zdravotní pojištění. Za přímou úhradu poskytujeme péči v uvedených oborech i klientům pojištěným u nesmluvních pojišťoven a klientům nepojištěným - o cenách se můžete předem informovat na recepci NeuroCentrum Clinic Praha telefonicky na (+420) 604 265 487 nebo e-mailem na recepce@neurocentrum.cz.

 

Naše zdravotnické zařízení je ochotné uzavřít, případně rozšířit, smlouvy o poskytování a úhradě péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se všemi pojišťovnami, které o to za korektních podmínek projeví zájem. Pojišťovny, které s námi na všechny, nebo některé z výše uvedených zdravotních služeb dosud nemají uzavřené smlouvy, nás mohou se svou nabídkou ke spolupráci kontaktovat e-mailem na neurocentrum@neurocentrum.cz nebo písemnou formou na naší adrese NeuroCentrum Clinic Praha, Stamicova 21, 162 00 Praha 6; pokud tak neučiní, zůstává zodpovědnost za omezenou dostupnost námi poskytované péče pro klienty těchto pojišťoven na jejich straně a je na zvážení každého z dotčených klientů, jak s tímto poznáním naloží.

 

Na požádání Vám ochotně poskytneme informace, jak změnit zdravotní pojišťovnu, pokud to bude pro Vaše léčení u nás nezbytné a/nebo pro Vás výhodné. Změna zdravotní pojišťovny je formální akt nepodléhající žádnému schválení a každý občan České Republiky má na ni při splnění obecně platných podmínek zákonný nárok. Změnit zdravotní pojišťovnu můžete nejdříve po 1 roce od poslední podobné změny a je účinná vždy až do prvního dne nejbližšího následujícího čtvrtletí (tj. od 1.1., 1.4., 1.7. nebo 1.10.). Pokud se rozhodnete pro změnu Vaší zdravotní pojišťovny, poraďte se s námi předem, která ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Potom navštivte některou z poboček nebo některé z kontaktních míst vybrané zaměstnanecké pojišťovny a zde sepište přihlášku ke zdravotnímu pojištění. Pracovníci pojišťovny Vás budou informovat o dalších nezbytných krocích, které musíte učinit. Odhlášení od stávající zdravotní pojišťovny za Vás zajistí pojišťovna, ke které budete přecházet. S vyřízením formalit neotálejte, neboť některé pobočky uzavírají příjem nových přihlášek až 2 týdny před začátkem nového čtvrtletí a při podání přihlášky později riskujete, že ke změně pojišťovny dojde až o 3 měsíce později, než jste původně zamýšleli. Cenné informace naleznete také na internetových stránkách zaměstnaneckých pojišťoven (hypertextové odkazy na internetové prezentace našich smluvních partnerů), kde si můžete stáhnout i potřebné formuláře a přihlášku poslat pojišťovně poštou. Přihlášky některých pojišťoven Vám poskytne také recepce NeuroCentrum Clinic Praha.