>> home >> zdravotní péče >> NeuroCentrum Clinic Praha >> úhrada za služby

 

NeuroCentrum Clinic Praha

ÚHRADA ZA SLUŽBY 

Ambulance NeuroCentrum Clinic Praha je smluvním partnerem všech českých (zaměstnaneckých) zdravotních pojišťoven s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (111). POZOR! Ne všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny však mají s NeuroCentrum Clinic Praha nasmlouvané celé spektrum poskytovaných zdravotnických služeb (viz smluvní vztahy NeuroCentrum Clinic Praha s českými zdravotními pojišťovnami). I v případě, že nejste pojištěni vůbec nebo jste pojištěncem zdravotní pojišťovny, která pro své klienty u nás nezajistila smluvní ujednání o úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění (111, Všeobecná zdravotní pojišťovna), poskytneme Vám rádi naše služby za přímou úhradu - o cenách a podmínkách se prosím informujte předem v naší recepci. V případě, že nejste pojištěni vůbec nebo jste pojištěncem zdravotní pojišťovny, která pro své klienty u nás nezajistila smluvní úhradu určitého druhu zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, rádi Vám poskytneme naše služby za přímou úhradu - o cenách a podmínkách se prosím informujte předem v naší recepci: telefonicky na (+420) 604 265 487 nebo e-mailem na recepce@neurocentrum.cz. Přímá úhrada za poskytnutou zdravotní péči a související služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a úhrada regulačních poplatků souvisejících se službami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění je možná v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou (karetní platby nepreferujeme) výjimečně u stálých klientů akceptujeme bezhotovostní úhradu bankovním převodem na náš účet (číslo účtu: 19-1610480237 / 0100)

 

s čím Vám pomůžemeposkytované službyjak nás najdeteordinační dobaobjednání │ úhrada za služby │ formuláře ke stažení 

 

 

Smluvní české zdravotní pojišťovny hradící péči poskytovanou ambulancí NeuroCentrum Clinic Praha z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

SUZ Správa uprchlických zařízení MV ČR 

 

NeuroCentrum Clinic Praha přijímá tyto platební karty:

Dočasně nepřijímáme platební karty American Express, ale probíhají jednání s bankou o podmínkách jejich opětovné akceptace. 

 

7.11.2011: Důležité upozornění!

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 298/2011 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Touto novelou se významně mění – omezuje možnost pojištěnců, měnit zdravotní pojišťovnu. S účinností od 1.12.2011 budou mít pojištěnci v České republice možnost změnit zdravotní pojišťovnu pouze jedenkrát ročně.

Možnosti změny zdravotní pojišťovny – termíny nově:
Registrace podepsaná do 30.11.2011 – vznik smluvního vztahu u zdravotní pojišťovny k 1.1.2012 (znamená to, že kdo se nepřeregistruje do 30.11.2011, musí na změnu pojišťovny čekat déle než rok!)
Registrace podepsaná do 30.06.2012 – vznik smluvního vztahu u zdravotní pojišťovny k 1.1.2013
Registrace podepsaná do 30.06.2013 – vznik smluvního vztahu u zdravotní pojišťovny k 1.1.2014 atd.