>> home >> zdravotní péče >> NeuroCentrum Clinic Praha >> poskytované slžby

 

NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY / SERVICES 

Tým specialistů NeuroCentrum Clinic Praha Vám nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech:

neurochirurgie dětská neurologieneurologie dospělýchortopediefyzioterapie (rehabilitace)hipoterapie (hiporehabilitace)klinická psychologie a psychoterapieklinická logopedie

neurosurgerypediatric neurology adult neurologyorthopedicsphysiotherapy (rehabilitation)hippotherapy (hipporehabilitation)clinical psychology and psychotherapyclinical speech therapy

 

Pro naše dětské a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci.

Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům NeuroCentra, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a kompatibilní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady (VVV), dětská mozková obrna (DMO, ICP, infantilní cerebrální paréza), epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. 

 

s čím Vám pomůžeme │ poskytované služby │ jak nás najdeteordinační dobaobjednáníúhrada za služby │ formuláře ke stažení 

 

with what we can help │ services │ how to find us opening hours appointments payment for services │ forms to download 

 

 

 

Tým specialistů NeuroCentrum Clinic: / Team of specialists of NeuroCentrum Clinic:

            prim. MUDr. Boris Živný (odborný zástupce pro neurochirurgii a primář NeuroCentrum Clinic) 

            MUDr. Stanislav Severa (odborný zástupce pro dětskou neurologii a neurologii dospělých)

            MUDr. Jan Farda (též odborný zástupce pro fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci) 

            (odborný zástupce pro ortopedii)

            Pavel Bartůněk, DiS.

            Mgr. Lucie Jiříková, DFt.

            Mgr. Tereza Kopecká

            Mgr. Šárka Smíšková (odborný zástupce pro fyzioterapii a vedoucí fyzioterapie)

            Irena Zelenková, DiS.  

            Mgr. Tereza Kopecká

            Mgr. Šárka Smíšková (odborný zástupce pro fyzioterapii a hipoterapii a vedoucí fyzioterapie)

            Mgr. Jana Woleská (odborný zástupce pro klinickou psychologii)  

            Mgr. Vladimíra Šavrdová

            PaedDr. Jitka Tučková (odborný zástupce pro klinickou logopedii)