>> home >> zdravotnické služby podle oboru >> hipoterapie

 

Hipoterapie (hiporehabilitace) / Hippotherapy (hipporehabilitation)

 

odborný zástupce: Mgr. Šárka Smíšková

hipoterapeuti: Mgr. Tereza Kopecká, DiS. (občanské sdružení Caballinus), Mgr. Šárka Smíšková (vedoucí fyzioterapie NeuroCentrum Clinic)

kontakty: adresa - NeuroCentrum Clinic, Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, mobilní telefon - pro objednání a jiné organizační záležitosti - (+420) 604 265 487 (pokud se nedovoláte, volejte (+420) 603 740 167), e-mail pro objednání a jiné organizační záležitosti - recepce@neurocentrum.cz, mobilní telefon pro odbornou konzultaci s lékařem - (+420) 603 740 167, e-mail pro odbornou konzultaci s lékařem -  ambulance@neurocentrum.cz 

 

Péči v oboru hipoterapie poskytujeme v souladu s níže uvedeným vymezením oboru:

   

Definice náplně oboru hipoterapie:

Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzio/ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. (převzato ze serveru České hiporehabilitační společnosti)

 

 

Naše specifika:

Hipoterapeutická (hiporehabilitační) péče: 

Hlavní zaměření:

Ambulantní hiporehabilitaci provozovanou na vysoké odborné úrovni nabízíme ve třech lokalitách v okolí Prahy:

 

 místo

 pro mapu klikněte

Ohrobec

Měšice

Hole

 provozovatel

  NeuroCentrum Clinic (prim. MUDr. Boris Živný)

  Mgr. Šárka Smíšková (vedoucí fyzioterapeut)

  občanské sdružení Caballinus

  Mgr. Tereza Kopecká

 dny v týdnu

  pondělky a čtvrtky

  úterky a pátky

  úterky a čtvrtky

 omezení

  pro děti do 30 kg

  pro děti a dospělé do 70 kg

  http://caballinus.cz

 

 objednání  

 přednostně

 u terapeuta

  +420 602 137 843 (terapeut), +420 604 265 487 (recepce)

  sarkasmiskova@seznam.cz, recepce@neurocentrum.cz

 cena

  200 CZK za jednu terapeutickou jednotku

 poznámka

  Podmínkou zařazení klienta do terapeutického programu je vstupní

  vyšetření, vyplnění závazné přihlášky a seznámení s podrobnými

  pravidly, platnými pro provoz hiporehabilitace NeuroCentrum Clinic.

  Po dokončení terapeutického cyklu obdrží klient zprávu o průběhu

  terapie.

 

Hipoterapeutickou péči poskytujeme jen předem objednaným klientům. Informace týkající se možností objednání hledejte zde. Své dotazy a připomínky nám můžete psát na emailovou adresu ambulance@neurocentrum.cz

 

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PODLE OBORU: / OTHER HEALTH SERVICES BY SPECIALITY:

neurologiedětská neurologieneurochirurgieortopediefyzioterapieklinická logopedieklinická psychologie

  neurologypediatric neurology neurosurgeryorthopedicsphysiotherapyclinical speech therapyclinical psychology